Ohlin Ware AB
Ow Business
Ow Business

Ett CRM-system för volymer

Ow Business skapades utifrån ett behov av att hantera stora volymer av automatiska fakturor för avtalskunder. Det har vuxit fram i nära samarbete med de samarbetspartners som varit med sen starten och befinner sig idag i ett skede där produkten har börjat mogna.

En av tankarna bakom systemet är att hanteringen av ett stort antal kunder ska kunna automatiseras utan att kunders individanpassning försvinner.

Systemet består främst av två olika delar:

  • Automatik för avtalskunder: En avtalskund är en kund som har tecknat avtal om framtida faktureringar. Det kan vara allt från tidningsprenumerationer, som betalas i förskott, till hyra av ett objekt, som betalas efter hand. Genom en mängd olika inställningar och triggers kan personliga inställningar göras för kunderna och därigenom undvika den känsla av opersonlighet som annars kan uppstå i helautomatiserade system. Utifrån denna avtalsdel genereras fakturor som läggs till i kundreskontran.
  • Kundreskontra: Alla fakturor som skapas hamnar i kundreskontran. Här hanteras allt som hör till betalningsprocessen - allt från att koppla ihop rätt inbetalning med rätt kund till att sköta påminnelseprocessen med eventuellt inkasso om det behövs.

Utöver dessa två huvuddelar ingår flera mindre delar som systemet även hanterar, t.ex. dokumenthantering, anställda och löner, lagerhantering, ärendehantering samt ip-telefoni.

Systemet står under ständing om- och tillbyggnad. Det som är närmast i tur med att införas är leverantörsfakturareskontra samt koppling till e-handelssystem.

© Copyright 2008 Ohlin Ware AB.