Ohlin Ware AB
Ow Business
Tjänster

Tjänster

Det är tjänster vi är specialiserade på. Vi säljer ingen produkt utan vi erbjuder dig möjligheten att växa tillsammans med oss.

Vår huvudsakliga verksamhet kretsar kring Ow Business - ett egenutvecklat CRM-system med inriktning mot hantering av automatisk faktuering för avtalskunder. I snart fem års tid har vi, i nära samarbete med våra partners, byggt om, byggt till och vidareutvecklat systemet.

Vi jobbar utifrån konceptet iterativ utveckling. Delar som inte funkar kan man inte bara lappa igen utan man konstaterar vad som skulle ha gjorts bättre, tar fram förslag på en ny lösning som åtgärdar problemet och sen slänger man den gamla lösningen helt. Det tar lång tid att utveckla med denna metod men  man slipper ett system som ser ut som ett lapptäcke efteråt.

© Copyright 2008 Ohlin Ware AB.