Ohlin Ware AB
Kontakta oss
Om oss

Företaget Ohlin Ware AB

Företaget startades hösten 2007. Syftet var att få ett företag som kunde inhusera och fakturera ett större CRM-system som byggts på under en längre tid. Ända sedan starten bestämdes att företaget inte skulle sälja några av sina egenproducerade produkter utan istället endast hyra ut dem tillsammans med serviceavtal.

Det unika med oss är att vi bygger hela vår huvudprodukt tillsammans med våra partners, i våra partners befintliga produktionsmiljö. Det ger ett väldigt kort steg från beslut till färdig funktion. Det som föds som idé på morgonen kan vara en testfunktion på eftermiddagen och inkorporerat i hela systemet redan ett par dagar senare. Den som utvecklar blir mycket mer lyhörd för vad slutanvändaren tycker och responens på nya funktioner blir omedelbar. Detta anser vi har blivit ett mycket lyckat koncept som har genererat många användarfödda funktioner.

© Copyright 2008 Ohlin Ware AB.